Supervisie

De juiste vraag bevrijdt het antwoord

In supervisie staat jouw leren centraal. Over jezelf, je beroep en de organisatie waarbinnen je werkt of stage loopt. Je leert jouw gedachten, gevoelens en handelen te verkennen en te herkennen Je gaat op zoek naar dieperliggende motieven en overtuigingen die je handelen sturen. Hierdoor leer je beter te functioneren als professional. Bovendien leer je hoe je blijvend van je ervaringen kunt leren, ook na het supervisietraject.

Supervisie is een begeleidingsvorm in een vast stramien: je beschrijft een werkervaring die je raakt en stuurt dit naar mij als supervisor. Ik bespreek deze situatie met jou in het supervisiegesprek. Je reflecteert daarna schriftelijk op dit gesprek en beschrijft hoe het daarna op je werk ging. Dit verslag levert dan weer de opmaat voor een beschrijving van een nieuwe werkervaring, een gesprek en wederom een reflectieverslag.

Een supervisietraject bestaat uit 10 óf 15 bijeenkomsten. Supervisie kan individueel, in een twee- of drietal. Afhankelijk van de groepsgrootte duurt een bijeenkomst één tot twee uur. De eerste bijeenkomst is een vrijblijvende kennismaking, waarin jij onderzoekt of je samen met mij een supervisietraject wilt doorlopen. Ga je door, dan bekijk je na drie bijeenkomsten nogmaals of het klikt en besluit je op basis daarvan al dan niet door te gaan.

Intervisie
Een andere vorm van leren van je ervaringen is intervisie. Door intervisie denken jij en je collega’s samen na over persoonlijke of functie gebonden vraagstukken in de werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen, maar door het stellen van vragen. Zo krijg je met behulp van een scala aan analytisch vermogen en een stukje boerenverstand zicht op het ingebrachte probleem en ontdek je alternatieven, waar je weer verder mee kunt.

Een intervisiegroep bestaat bij voorkeur uit 4 tot 6 deelnemers, die niet in een hiërarchische werkverhouding zitten en die elkaar in een bepaalde frequentie opzoeken.

Intervisie vraagt van de deelnemers een aantal basisvaardigheden. Om die te leren en het intervisie groepsproces goed op gang te brengen kan ik jullie begeleiden.

De supervisie of intervisie kan plaats vinden in mijn praktijkruimte in Beetsterzwaag. Of ik ga “de boer op” en kom graag naar jou toe.

Frou Boomsma